Tuyển dụng

Đăng kí ứng tuyển

Để đăng ký ứng tuyển tại Thành Phương, vui lòng điền vào mẫu bên dưới và đính kèm các tài liệu cần thiết!

Giới tính

Tải lên CV của bạn

Tải lên ảnh của bạn

Chỉ nhận CV dưới dạng file *.DOC hoặc *.PDF
(Dung lượng tối đa 5MB)

Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.