Tin tức

Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Xoài tại kỳ họp thứ 5, HĐND khóa IX

08/12/2017

Sáng 08/12/2017, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX bước sang ngày làm việc thứ 3 để thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình của dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 20 nghị quyết về: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018; phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước; bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh quy định về phí trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ và vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2018-2020; thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh; thông qua đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài; Nghị quyết về thông qua thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi, chế độ bồ dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tập trung cao, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết vào các dự thảo nghị quyết; đồng thời dựa vào tình hình thực tế, kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết do HĐND và UBND trình tại kỳ họp. Đây là những nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh: "Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước nhân dân, các đại biểu đã tập trung trí tuệ tham gia tích cực vào các nội dung của kỳ họp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, được cử tri trong tỉnh đặc biệt quan tâm."

Theo Báo Bình Phước

Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.