Tin tức

Thành Phương nhận thư cảm ơn từ Quỹ khuyến học tỉnh

14/02/2022

Vừa qua, Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học của Tỉnh Bình Phước đã gửi thư cảm ơn đến cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thành Phương vì đã có đóng góp và tích cực đồng hành thực hiện các công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Phòng Truyền Thông

Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.