Tin tức

Đồng Xoài tăng cường nguồn lực chỉnh trang đô thị

22/04/2018

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 về ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng chất các tiêu chí đô thị loại III và phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để thành lập thành phố Đồng Xoài, từ năm 2016 đến nay, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của thị xã đã có những chuyển biến tích cực.

Toàn bộ các công trình đầu tư hằng năm đã được triển khai xây dựng nằm trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 và cơ bản đến hết năm 2018 đã thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Việc lựa chọn bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm. Tất cả công trình đầu tư của năm sau đã hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt trước ngày 31-10 hằng năm, do đó đã nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 2,5 năm (từ 2016-2018) do thị xã quản lý là 527,404 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương quản lý 471,462 tỷ đồng, vốn do tỉnh giao thị xã làm chủ đầu tư 55,942 tỷ đồng.

Siêu thị The Gold Mart đang được xậy dựng hoàn thiện

Ngoài nguồn vốn xây dựng cơ bản, thời gian qua, công tác xây dựng đường giao thông bằng vốn sự nghiệp giao thông hằng năm, vốn xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm được thị xã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, đã trở thành phong trào lớn của thị xã. Cụ thể trong 2,5 năm qua, toàn thị xã đã đầu tư xây dựng được 148,401km đường giao thông các loại.

Trong đó có 2,8km đường láng nhựa, 41km bê tông nhựa nóng, 4,214km sỏi đỏ và 100,28km đường bê tông xi măng thực hiện theo cơ chế đặc thù thiết kế mẫu. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến đường của thị xã từ năm 2016-2018 là 225 tỷ đồng, trong đó làm đường giao thông theo cơ chế đặc thù 65,94 tỷ đồng (Nhà nước đầu tư 44,35 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 21,59 tỷ đồng).

Việc tập trung huy động các nguồn lực và quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, làm đường giao thông đã góp phần lớn vào việc chỉnh trang đô thị, đồng thời cùng các nguồn vốn của tỉnh, của Trung ương đầu tư với nhiều công trình quy mô lớn mang tính điểm nhấn đã tạo diện mạo đô thị Đồng Xoài ngày càng khang trang, hiện đại hơn, dần tương xứng với tầm vóc của thành phố trung tâm tỉnh lỵ.

Theo Báo Bình Phước

Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.