Tin tức

Cập nhật tiến độ dự án Diamond City lộc Ninh 12/2021

22/12/2021

Dự án Trung Tâm Hành Chính huyện Lộc Ninh Diamond City: đang trong công cuộc giải phóng mặt bằng và lắp đặt đường ống bên trong dự án.

Cập nhật tiến độ dự án Diamond City lộc Ninh 12/2021 

Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.