Tin tức

Cập nhật tiến độ dự án Diamond City lộc Ninh 01/2022

28/01/2022

Dự án Trung Tâm Hành Chính huyện Lộc Ninh Diamond City: đang trong công cuộc giải phóng mặt bằng và lắp đặt đường ống bên trong dự án.

Cập nhật tiến độ dự án Diamond City lộc Ninh 01/2022

Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.