Tin tức

Cảnh báo mạo danh Thành Phương Real để nhận giữ chỗ đặt cọc dự án Diamond City

22/03/2022
Thành Phương Real xin trân trọng đính chính thông tin dự án Diamond City về việc nhiều trang thông tin mạo danh Thành Phương Real để nhận giữ chỗ và đặt cọc. 
Thành Phương Real xin thông báo đến Quý khách hàng thông tin chính thức của Diamond City:
1. Cen Sài Gòn là đơn vị phân phối độc quyền dự án Diamond City.
2. Dự án chưa triển khai kế hoạch bán hàng và chưa nhận giữ chỗ và đặt cọc.
3. Tất cả thông tin liên quan đến dự án không do Thành Phương Real ban hành đều không chính xác và không có giá trị.
4. Thông tin giữ chỗ/ đặt cọc sẽ được Thành Phương Real và Cen Sài Gòn thông báo cụ thể bằng văn bản.
Trân trọng! 
Đính chính thông tin
Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.