Tin Tức Thị Trường

Đồng Xoài những ngày gấp rút lên thành phố

Do hậu quả của thời tiết bất thường từ năm trước, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Đảng bộ thị xã Đồng Xoài có nhiều khó khăn. Nhưng bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thị ủy, điều hành có hiệu quả của UBND thị xã, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường....

Đồng Xoài tăng cường nguồn lực chỉnh trang đô thị

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 về ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng chất các tiêu chí đô thị loại III và phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để thành lập thành phố Đồng Xoài, từ năm 2016 đến nay, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản c...

Năm 2017 và những dấu ấn của Đồng Xoài

Năm 2017, thị xã Đồng Xoài có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Nhìn lại 1 năm tăng tốc, Đồng Xoài đã có nhiều thành tích nổi bật đáng ghi nhận và đây chính là tiền đề quan trọng để thị xã vươn lên tầm cao và vị thế mới xứng tầm thành phố trực thuộc tỉnh.

Khảo sát thành lập phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, thị trấn Tân Khai

Ngày 26/01/2018, đoàn khảo sát liên ngành Trung ương do Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Đức làm trưởng đoàn khảo sát hiện trạng việc thành lập phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài và thị trấn Tân Khai.

Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.